Suunnittelu

Suunnittelu
Suunnittelu

Kiinteistön sähkösuunnittelu

Sähköjärjestelmä on iso osa kiinteistön kokonaisuutta ja sen tarvekartoitus kannattaa tehdä jo hankkeen alkuvaiheessa. Tarvekartoituksessa selvitetään millaisia sähkölaitteita, ohjauksia, automaatiota, valaistuksia sekä tiedonsiirto- ja tv-järjestelmiä tilaajan tai loppukäyttäjän tarpeet ja toiveet vaativat. Myös lainsäädäntö ja standardit velvoittavat tilaajaa ja rakennuttajaa joissakin sähköjärjestelmää koskevissa asioissa. Nämä asiat ovat hyvä selvittää ammattilaisen kanssa, jotta järjestelmästä saadaan turvallinen, tarkoituksenmukainen ja vältytään yllättäviltä kustannuksilta hankkeen toteutusvaiheessa.