Blogi

Aurinkopaneelit

Älykkäät aurinkopaneelit parantavat paneelijärjestelmien tuottavuutta

Pyydä ilmainen kartoitus!

Aurinkosähkö järjestelmä lyhyesti

Teimme yhteistyössä Suunnittelutoimisto Valon kanssa lyhyen videon, jossa käydään minuutissa läpi aurinkopaneelijärjestelmän keskeiset osat. Aloitetaan siis perusteista.


Aurinkosähkö on tuore tuote

Niin kuin sulava jäätelö hellepäivänä, myös aurinkosähkö tulee nauttia heti tuoreeltaan. Siksi on olennaista kartoittaa ja suunnitella, että kohteessa on jokin käyttökohde tuotetulle energialle. Aurinkosähköä voidaan varastoida esimerkiksi lämminvesivaraajaan, käyttää suoraan vaikkapa jäähdytykseen tai varastoida akustoihin, joista energia voidaan käyttää myöhemmin.

Maatilat ja yritykset voivat saada merkittäviä energiatukia investoidessaan aurinkosähköön

Esimerkiksi maatilat ja muut tuotantorakennukset ovat hyviä kohteita aurinkosähköjärjestelmille, sillä niissä sähköenergia saadaan hyödynnettyä suoraan tuotannosta. Silloin myös järjestelmän takaisinmaksuaika lyhenee merkittävästi. Lisäksi maatilat ja yritykset voivat saada merkittäviä energiatukia investoidessaan aurinkosähköön, mikä lisää järjestelmien houkuttelevuutta entisestään.

Tulevaisuudessa akkuratkaisu tosin muuttuu kannattavammaksi, kun akkuteknologia kehittyy ja niiden hinnat tulevat alaspäin

Akustojen merkittävin haaste on vielä toistaiseksi hinta. Kun järjestelmän kokonaishinta akustoineen nousee, niin takaisinmaksuaika pitenee. Tulevaisuudessa akkuratkaisu tosin muuttuu kannattavammaksi, kun akkuteknologia kehittyy ja niiden hinnat tulevat alaspäin. Myös sähkön hinta saattaa kallistua tulevaisuudessa ja siksi energian ostamisen optimointi eli sähkön kysyntäjousto voi tulla järkeväksi myös pienemmissä kohteissa. Tätä kehitystä edesauttavat muun muassa 5G-verkon ja IoT:n (esineiden internet) kehitys.

Mutta jos aurinkosähköjärjestelmän hankinta on jo mielessä, niin mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon järjestelmää hankkiessa?


Aurinkopaneelit ja moni- vai yksikide

Yksikidepaneeli on yleensä tasalaatuisemman näköinen ja monikidepaneelia tummempi, jolloin myös paneelin ulkonäkö voi vaikuttaa valintaan.

Suomen olosuhteissa sillä ei ole juurikaan eroa onko aurinkopaneeli monikiteinen vai yksikiteinen. Vaikka yksikiteinen aurinkopaneeli on hyötysuhteeltaan hieman parempi kuin monikiteinen paneeli, kokonaisuuteen vaikuttaa enemmän järjestelmän lopullinen soveltuvuus kohteeseen.  Jos kattopinta-alaa on paljon, kohteen sähkönkulutus on vähäistä auringon paistaessa kirkkaasti eikä ulkonäöllä ei ole suurta merkitystä, ei yksikiteinen paneeli ole välttämättöömyys.  Yksikidepaneeli on yleensä tasalaatuisemman näköinen ja monikidepaneelia tummempi, jolloin myös paneelin ulkonäkö voi vaikuttaa valintaan. Syvän musta pinta nopeuttaa lumen sulamista paneelin pinnalta, jolloin tuotanto saadaan käyntiin mahdollisimman aikaisin keväällä.

Aurinkopaneeleja mökillä

Aurinkopaneelin käyttöikä on tyypistä riippumatta yli 30 vuotta, eli paneeleja ei tarvitse ihan heti lähteä vaihtamaan. Takuut paneeleissa ja teho-optimointi yksiköissä (älypaneeleissa) ovat yleensä 25 vuotta, joten järjestelmässä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuus ja siirtyminen älykkäiden laitteiden aikakauteen.


Optimoitua aurinkosähköä

Aurinkopaneeli-järjestelmät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan

  1. perinteiset keskitetyn invertterin järjestelmät,
  2. hajautetut mikro-invertterijärjestelmät ja
  3. teho-optimoidut eli älypaneelijärjestelmät

Perinteisessä järjestelmässä paneeliketjujen tulee olla saman mittaisia, jolloin katolle saattaa jäädä pinta‑alaa hyödyntämättä. Perinteisen järjestelmän hyötysuhdetta laskee myös se, että jos yhden paneelin tuotanto pienenee esim. puun, linnun, lappeiden, huippuimureiden tai pilven muodostamien varjojen takia, koko paneeliketjun tuotanto laskee.

1. Perinteiset keskitetyn invertterin järjestelmät

Hajautetut mikro-invertterijärjestelmät pystyvät tuottamaan paneelikohtaista dataa ja optimoimaan järjestelmän kokonaistehontuotannon varjoista ja säästä riippumatta. Järjestelmän hintaa kuitenkin nostaa se, että jokaisen paneelin yhteyteen joudutaan sijoittamaan invertterit ja muut järjestelmään liittyvät komponentit.

2. Hajautetut mikro-invertterijärjestelmät

Älypaneelijärjestelmät ovat uusin tulokas aurinkosähkömarkkinoilla, ja niissä on paljon etuja verrattuna perinteisiin järjestelmiin. Paneelien yhteyteen asennetaan teho-optimoija, joka optimoi paneeliketjun tehon tuotannon, vaikka yksittäiset paneelit jäisivätkin varjoon tai niiden tuotanto tipahtaa muusta syystä. Älyjärjestelmässä voidaan tarkastella tuotantoa myös paneelikohtaisesti, jolloin voidaan helposti havaita muun muassa vikaantuneet paneelit ja vaihtaa ainoastaan kyseinen paneeli uuteen.

Myös kiinteistön sähköverkon vikatilanteessa tai huolto- ja asennustilanteissa paneelien jännite tippuu automaattisesti turvalliselle tasolle, joka parantaa niin sähköasentajien kuin tulipalon sattuessa palomiesten työturvallisuutta.

3. Teho-optimoidut eli älypaneelijärjestelmät

Tulevaisuuden varalle

Nykyajan kodeissa on varauduttu jo sähköautonlatauspisteiden, terassien infralämmittimien sekä ulkoporealtaiden asennuksiin ja silloin vaaditaan kodilta älykkyyttä virranhallintaan.

Kodeissa käytetyn sähköenergian tarve kasvaa kovaa vauhtia ja uudet sähkölaitteet saattavat laittaa vanhemman tekniikan koetukselle. Nykyajan kodeissa on varauduttu jo sähköautonlatauspisteiden, terassien infralämmittimien sekä ulkoporealtaiden asennuksiin ja silloin vaaditaan kodilta älykkyyttä virranhallintaan. Aurinkopaneelien ja akustojen yhdistelmällä voidaan optimoida kodin virrankulutusta siten, että akustoista käytetään virtaa silloin kun kulutus on suurta ja sähkö kallista. Sähkön markkinahinta pörssisähkössä eli spot-sähkön hinta on suoraan suhteessa sähkönkulutuksen ja -tuotannon suhteeseen Pohjois- ja Länsi-Euroopassa (Nord Pool). Jos varaava aurinkosähköjärjestelmä on kytkettynä sähköpörssiin, on kyseessä sähkön kysyntäjousto-järjestelmä, joka optimoi sähkönmyynnin tuoton verrattuna ostetun sähkön hintaan.

Sähkön kysyntäjousto pientaloissa on vielä harvinaista, mutta tulevaisuutta rakennetaan jo kovaa vauhtia. Käytännössä kysyntäjousto on siis sovellus, joka ei tarvitse kehittää kuin kerran, jonka jälkeen sen hinta tippuu tasolle, jolloin siitä tulee kannattavaa kaikissa aurinkosähkö järjestelmissä ja sovelluksen kysyntä skaalautuu niin suureksi, että sovelluksen kehittäneestä startupista tulee kannattavaa liiketoimintaa.

Sähköautojen yleistyessä sähkön kulutus kotitalouksissa nousee uudelle tasolle.

Sähköauto latauksessa

Sähköautojen yleistyessä sähkön kulutus kotitalouksissa nousee uudelle tasolle. Tällöin sähkön hajautettu pientuotanto voi näyttäytyä houkuttelevana vaihtoehtona myös energia- ja sähkönjakeluyhtiöiden kannalta. Se tulee näkymään taas suoraan sähköntakaisin myynnin hinnassa.


Suunnittelusta toteutukseen

Pyydä tarjousta koko paneelijärjestelmän suunnittelusta, asennuksesta ja laitteistosta oheisella lomakkeella. Tarjouksen käsittely etenee seuraavasti:

  • Ensimmäisenä kartoitamme onko kohteeseenee järkevää sijoittaa aurinkovoimalaa,
  • seuraavaksi millainen ja kuinka tehokas järjestelmä kohteeseen olisi sopivin asentaa.
  • Annamme tarjouksen järjestelmästä, suunnittelusta ja asennuksista. Lisäksi teemme laskelman järjestelmän takaisinmaksuajasta ja käymme läpi tarjouksen sisällön asiakkaan kanssa.
  • Teemme suunnitelmat asennuksista ja käymme ne tarvittaessa läpi asiakkaan kanssa.
  • Sovimme asennuksen ja järjestelmän toimitusajankohdan.
  • Suoritamme työt, teemme tarkastusasiakirjat ja ilmoitukset sähköverkkoyhtiölle sekä tarkastamme ohjelmistojen toimivuuden.
  • Annamme tarvittaessa käyttöopastuksen ohjelmistojen käyttöön ja järjestelmän seurantaan.

Ilmainen kartoitus!

Tags: , , ,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *